Privacyverklaring

Als je Roca Rosa benadert via de website of een e-mail stuurt dan ontvangt Roca Rosa persoonsgegevens van je. Hoe Roca Rosa deze verwerkt, lees je in onderstaande privacyverklaring.

1.   BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Phasellus sollicitudin turpis eget enim gravida, sit amet tincidunt mi efficitur. Nam lorem ligula, feugiat et iaculis sed, fringilla quis purus. Curabitur laoreet tellus sit amet erat rutrum.

De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Roca Rosa de plicht om haar leden en relaties:

·       op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Roca Rosa worden verwerkt

·       te melden wie de gegevens kunnen inzien

·       voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen

2.   CONTACTGEGEVENS

De contactgegevens van Roca Rosa zijn:

Secretaris Roca Rosa: Henk Hogeweg

Geulwijk 10 ; 3831 LM Leusden

Tel: 06-37 65 43 26

E-mail: info@rocarosa.nl

Website: www.rocarosa.nl

Roca Rosa is ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51791323.

3.   WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT ROCA ROSA?

Roca Rosa verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je:

·       lid bent van Roca Rosa

·       de website bezoekt

·       contact opneemt

Als je lid bent, verzamelt Roca Rosa jouw: naam, adres en telefoonnummer, je IBAN-nummer, je e-mailadres en je stemsoort (S/A/T/B). Als je je lidmaatschap opzegt, blijven jouw gegevens 5 jaar in het archief van Roca Rosa bewaard. 

Als je geen lid bent en contact opneemt met Roca Rosa dan verzamelt Roca Rosa jouw: naam, e-mail en telefoonnummer. Je gegevens gebruikt Roca Rosa om je vraag te beantwoorden. Als je vraag beantwoord is en je wordt geen lid of donateur, dan bewaart Roca Rosa  jouw gegevens 1 jaar in het archief.

4.   MET WELK DOEL GEBRUIKT ROCA ROSA JE PERSOONSGEGEVENS?

Deze gegevens stelt Roca Rosa in staat om:

·       je lidmaatschap te administreren

·       leden te kunnen bereiken als dat nodig is

·       voor niet-leden gebruikt Roca Rosa je gegevens om je mails te beantwoorden

5.   GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Roca Rosa neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dit betekent dat Roca Rosa geen gebruik maakt van computerprogramma’s of -systemen waar geen mens aan te pas komt.

6. HOE LANG BEWAART ROCA ROSA JE PERSOONSGEGEVENS?

Jouw persoonsgegevens bewaart Roca Rosa niet langer dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is, houdt Roca Rosa zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn.

7. MET WELKE DERDE PARTIJEN DEELT ROCA ROSA JE PERSOONSGEGEVENS?

Roca Rosa verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten Roca Rosa, tenzij dat wettelijk verplicht is.

8. COOKIES

Roca Rosa en derden plaatsen cookies in de browser van bezoekers van de website. Zie ook het cookiebeleid van Roca Rosa.

Jij bepaalt zelf hoe je met cookies wilt omgaan. Je kan jouw browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. Sta je geen cookies toe dan kan het echter gebeuren dat je geen volledig gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de website.

Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies vind je in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Als jij de cookies gedeeltelijk wilt toestaan kun jij aangeven welke websites wel cookies mogen plaatsen. De meeste browsers bieden deze mogelijkheid.

Ook al heb je toestemming gegeven. Je kunt cookies altijd weer via je browser verwijderen. Meer informatie over cookies beheren en verwijderen vind je op de website van Your Online Choices.

9. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.

Inzagerecht. Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.

Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar info@rocarosa.nl.

Door lid te worden van Roca Rosa onderschrijf je de statuten en het huishoudelijk reglement.

Als je niet wilt dat fotomateriaal waar jij op staat wordt gepubliceerd, maak dit dan schriftelijk kenbaar aan de secretaris.

10. HOE BEVEILIGT ROCA ROSA PERSOONSGEGEVENS

De ledenlijst is toegankelijk voor alle koorleden als zij aanloggen in de beveiligde omgeving van onze website www.rocarosa.nl

De webmaster (ook lid van het koor) zorgt ervoor dat het wachtwoord van de beveiligde pagina’s regelmatig wordt vernieuwd.

Heb je vragen over het privacybeleid, dan kun je terecht bij de secretaris.

11. Klachten

Heb je een klacht over de wijze van verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact op met de secretaris van Roca Rosa. Je kunt ook direct een klacht indienen bij nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Download de privacyverklaring

© Copyright 2020 Rocarosa.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring  | Cookieverklaring

Gerealiseerde door NIKU Solutions