Agenda

Op 22 februari treden we op bij de inloopconcerten van Scholen in de Kunst. Om 13:30 uur, in de Nieuwe Kerk aan de Leusderweg.

~~~

Op 30 mei nemen we deel aan het 2e Tutti: het Nederlands Roze Koren Festival. Dit keer met een Royal Edition in Den Haag.

~~~

Repetities: welkom!

Er wordt om de veertien dagen op zaterdagochtend gerepeteerd. Van 09:30 tot 12:00 uur ben je van harte welkom in de Kingmaschool aan de Dorresteinseweg 7. De repetities in 2020 starten op zaterdag 11 januari. Wil je een keer komen kijken? Bel dan even met Els Borgerding, 06-10641433 of Henk Hogeweg, 06-37654326.